Úvod Housing Datacentrum Brno

Datacentrum Brno

 • Certifikace

  Jsme držitelem certifikace ISO 9001 a ISO 27001 pro oblast housingových služeb brněnského datacentra TH Brno.

  Certifikace ISO 9001download icon

  Certifikace ISO 27001download icon

 • Napájení datacentra

  Datacentrum TH Brno je připojeno k distribuční síti elektrické energie, konkrétně k rozvodně 110/22 kV Líšeň, dvěma VN přípojkami zapojenými do kruhu přes vlastní VN trafostanici osazenou dvěma 1 MW VN transformátory (oddělení napájecích větví je už od úrovně VN transformátorů). Samotná rozvodna Líšeň je napájena z primární přenosové soustavy z rozvoden Čebín a Sokolnice. Napájení datacentra je tak zálohované až do úrovně primární přenosové soustavy.

  Proti výpadku napájení z distribuční sítě je datové centrum chráněno trojicí diesel generátorů Volvo Penta s výkonem 630 kVA provozovaných s redundancí N+1 a zásobou paliva na nejméně 24 hodin. Inovovaný řídicí systém umožňuje diesel generátory přifázovávat k distribuční síti bez nutnosti výpadku napájení.

  Ochranu proti krátkým výpadkům a poruchám v distribuční síti zajišťují jednotky centrální UPS s celkovou kapacitou 620 kVA na napájecí větev a dobou zálohy 15 minut, resp. baterie DC zdrojů pro DC napájení s dobou zálohy min. 4 hodiny.

 • Napájení stojanů

  Pro napájení technologie zákazníků jsou standardně k dispozici dvě nezávislé (A+B) napájecí větve 230 V/400 V AC s vlastním jištěním a měřením, obě zálohované jednotkami centrální UPS. Konfiguraci napájecích větví je možné přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka (DC napájení z centrálních DC zdrojů, přídavné napájecí větve anebo kombinaci AC a DC napájení.

  Pro měření spotřeby využíváme online měřící systém fy Raritan a podružné elektroměry (starší instalace).

  Garantovaná dostupnost napájení je 99,99 %.

 • Chlazení

  Systém chlazení je dvouokruhový (glykol-voda) s centrálními kompresorovými chladícími jednotkami (chillery). Suché chladiče se nachází na střeše objektu datacentra, na sálech jsou pak umístěny klimatizační jednotky o výkonu 50 kW/jednotka a zvlhčovače vzduchu. Všechny aktivní kritické prvky chladicího systému mají redundanci N+1.

  V datových sálech je udržována teplota v rozsahu 23–27 °C a relativní vlhkost v rozmezí 30–70 %.

  Pro chlazení stojanů, resp. v nich umístěných zařízení, je využíván systém uzavřených studených uliček (novější sály), systému teplých a studených uliček (starší sály) či průchodu vzduchu dnem stojanů. Studený vzduch od klimatizačních jednotek je ke stojanům distribuován skrz prostor dvojité technologické podlahy MERO.

  Systém chlazení je dimenzován tak, aby zvládl až 12 kW tepelného výkonu na stojan.

 • Konektivita

  Datacentrum TH Brno je do NIX.cz připojeno v Praze v CE Colo a v TTC Teleport přes naši vlastní páteřní síť dvě linkami v kruhové topologii (dvě nezávislé trasy). Kapacita připojení je aktuálně 6x10 Gbps. Do slovenského peeringového centra SIX.sk je datacentrum připojeno kapacitou 1x10 Gbps.

  Zahraniční konektivita datacentra o celkové kapacitě 5x10 Gbps je poskytována operátory gtt/Interoute a RETN s odběrnými místy v Praze, Brně a Bratislavě. Zajištěn je také přímý peering s centrem peering.cz (4x10 Gbps) a Google (1x10 Gbps + vlastní CDN server).

  V našem datacentru je zákazníkům k dispozici internetová konektivita od naší společnosti. Kromě toho je možné se propojit s řadou dalších telekomunikačních operátorů působících na tuzemském trhu.

  Dále je možné si pronajmout datové okruhy (L1, L2) až do rychlosti N x 100 Gbps či nenasvícená vlákna (typicky pro propojení technologie umístěné v datacentru s jiným objektem). Mimo to je datacentrum i odběrným místem pro IPTV streamy (přes 400 kanálů).

 • Přístup

  Autorizované a oprávněné osoby zákazníka mají přístup 24/7/365 přes dohledové centrum (NOC). Zákazníci obdrží čipovou kartu na jméno pro nezávislý přístup do budovy a příslušného sálu a vlastní klíč pro přístup ke stojanu s jejich zařízením. Klíče od stojanů jsou uchovávány v elektronicky střežených trezorech klíčového hospodářství.

 • Zabezpečení

  Veškeré vstupy do budovy datacentra jsou monitorovány kamerovým systémem CCTV se záznamovým zařízením s uchováváním záznamu 30 dní zpět. Výstupy kamer jsou vyvedeny na centrální pult dohledového centra.

  Budova je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) s lokálními poplachovými výstupy (sirénami) a s výstupy vyvedenými na centrální pult dohledového centra.

  Vchody do budovy, do jednotlivých kanceláří či technologických prostor jsou vybaveny elektronickými zámky a čidly pro ověření přístupových oprávnění. Všechny vstupy jsou logovány.

  U vstupu do technologických sálů datového centra sídlí Dohledové centrum se stálou službou v režimu 24/7/365.

 • Protipožární systém

  Datacentrum TH Brno je vybaveno systémem pro detekci a hašení požáru. Instalovaný systém elektrické požární signalizace (EPS) je vybaven protipožárními čidly. Výstupy EPS jsou napojeny na centrální pult dohledového centra.

  Technologické sály jsou osazeny poloautomatickým systémem stabilního hasicího zařízení (SHZ). Jako hasivo je v případě technologických sálů použit inertní plyn FM-200 a Novec 1230, který nepoškozuje umístěná zařízení.

 • Údržba

  K vysoké kvalitě poskytovaných služeb přispívá pečlivá údržba všech technologických komponent datacentra včetně všech revizí a kontrol prováděných dle platných norem odbornými pracovníky.

  Údržbu provádí naši vlastní zaměstnanci ve spolupráci se specializovanými dodavatelskými firmami.

  Pravidelně se provádějí zátěžové testy diesel generátorů, jednotek UPS, testuje se odolnost vůči výpadku napájení z distribuční soustavy.

  Pravidelným revizím a kontrolám podléhá VN transformátor, rozvodná soustava, protipožární systém, hasicí systém, klimatizační a zvlhčovací jednotky.

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Vámi uvedené údaje zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

* Položka je povinná

Nej.cz

Obchodní oddělení

+420 533 383 333

© 2023 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl