Úvod Housing Datacentrum Ivančice

Datacentrum Ivančice

 • Napojení na distribuční elektrickou síť

  K distribuční síti E.ON je datové centrum připojeno VN přípojkou přes vlastní VN trafostanici s výkonem 630 kW.

  Proti výpadku napájení z distribuční sítě je datové centrum chráněno dvojicí diesel generátorů Caterpillar s výkonem 550 kVA (redundance N+1) a dobou běhu nejméně 2 x 12 hodin. Krátkodobou zálohu obstarávají jednotky centrální UPS s kapacitou 300 kVA na větev.

 • Napájení stojanů

  Pro napájení osazené technologie zákazníků lze využít dvě oddělené větve 230 V/400 V AC, resp. dvě oddělené větve s napětím 48 V DC.

  Obě napájení jsou k dispozici se zálohou provozu diesel generátory, jednotkami UPS pro AC 230 V a jednotkami DC zdrojů s bateriemi pro 48V DC. Vše s redundancí N+1.

  Pro každý stojan je k dispozici samostatný napájecí kabel s vlastním jištěním a měřením, v případě zájmu lze rozšířit na dvě až tři nezávislé napájecí větve.

 • Chlazení

  Sály jsou vybaveny jednotkami přesné klimatizace zajišťující stálou teplotu 23 °C, +/– 5°C. Systém klimatizace využívá tlakování vzduchu do prostoru dvojité technologické podlahy, technologie ve stojanu jsou chlazeny průchodem chladného vzduchu z podlahy skrz stojan nebo systémem teplých a studených uliček.

 • Konektivita

  Datacentrum TH Ivančice je do centra českého Internetu NIX připojeno po vlastních trasách v Praze kruhovou topologií (dvě nezávislé trasy) přes CE Colo s přenosou kapacitou 10 Gbps a přes TTC (taktéž s kapacitou 10 Gbps).

  Další 10 Gbps linka zajišťuje spojení se slovenským peeringovým centrem SIX. Zahraniční konektivitu odebíráme od operátorů Hibernia Networks, Interoute a Cogent (záložní zdroj). Odebírána je v Praze, Brně a Bratislavě s celkovou kapacitou 4x10 Gbs, kterou lze operativně navýšit. Zajištěn je také přímý peering s centrem peering.cz (10 Gbps) a Google (10 Gbp).

  V našem datacentru je zákazníkům k dispozici internetová konektivita od naší společnosti.

  Dále nabízíme pronájem datových okruhů (L1, L2) až do rychlosti 100 Gbps, případně pronájem nenasvícených vláken, pro propojení technologie umístěné v datacentru s jiným objektem.

  Kromě toho zde má své přístupové body (POP) umístěny celá řada dalších telekomunikačních operátorů působících na tuzemském trhu, jejichž služby lze využít.

  V datacentru jsou k dispozici všechny služby optické páteřní sítě. Jsou zde zavedeny páteřní optické trasy naší společnosti, a to:

  - dvě diverzifikované trasy na Prahu, Vídeň a Bratislavu

  - dvě diverzifikované optické trasy směr Brno

 • Přístup

  Autorizované a oprávněné osoby zákazníka mají přístup 24/7/365. Zákazníci obdrží čipovou kartu na jméno pro nezávislý přístup do budovy a příslušného sálu. Přístup s čipovou kartou je podmíněn zadáním PIN jako druhý stupeň ochrany.

 • Zabezpečení

  Veškeré vstupy do budovy datacentra jsou monitorovány kamerovým systémem CCTV se záznamovým zařízením s uchováváním záznamu 30 dní zpět. Výstupy kamer jsou vyvedeny na centrální pult dohledového centra.

  Budova je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) s lokálními poplachovými výstupy (sirénami) a s výstupy vyvedenými na centrální pult dohledového centra.

  Vchody do budovy, do jednotlivých kanceláří či technologických prostor jsou vybaveny elektronickými zámky a čidly pro ověření přístupových oprávnění. Všechny vstupy jsou logovány.

 • Protipožární systém

  Datacentrum TH Ivančice je vybaveno dvěma nezávislými systémy pro detekci a hašení požáru. Instalovaný systém elektrické požární signalizace (EPS) je vybaven protipožárními čidly. Výstupy EPS jsou napojeny na centrální pult dohledového centra.

  Technologické sály jsou osazeny poloautomatickým systémem stabilního hasicího zařízení (SHZ). Jako hasivo je v případě technologických sálu použit inertní plyn FM-200, který na rozdíl od běžně používaných hasících náplní (plyn, aerosol apod.) nepoškozuje instalované technologie našich zákazníků.

 • Údržba

  K vysoké kvalitě poskytovaných služeb přispívá pečlivá údržba všech technologických komponent datacentra včetně všech revizí a kontrol prováděných dle platných norem odbornými pracovníky.

  Údržbu provádí naši vlastní zaměstnanci ve spolupráci se specializovanými dodavatelskými firmami.

  Pravidelně se provádějí zátěžové testy diesel generátorů, jednotek UPS, testuje se odolnost vůči výpadku napájení z distribuční soustavy.

  Pravidelným revizím a kontrolám podléhá VN transformátor, rozvodná soustava, protipožární systém, hasicí systém, klimatizační a zvlhčovací jednotky.

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Vámi uvedené údaje zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

* Položka je povinná

Nej.cz

Obchodní oddělení

+420 533 383 333

© 2023 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl